+36 (30) 865 5190 hello@avetax.hu
Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2024-ben
2024.01.13.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai és gyakorlata 2024-ben viszonylag egyszerű. Ez a cikk arról szól, hogy milyen szabályok érvényesek az egyszerűsített foglalkoztatásra 2024-ben Magyarországon. A cikk kitér az egyes munkavállalói jogokra és kötelezettségekre, az adózásra és közterhekre, valamint a bejelentési kötelezettségekre. Itt megtudhatod, hogyan kell kiszámolni a minimális béreket, milyen pótlékok járnak, és milyen dokumentumokat kell használni az egyszerűsített foglalkoztatásban. Olvasd el a cikk további részeit, hogy részletesen megismerd az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2024-ben.

Az egyszerűsített foglalkoztatás meghatározása és jellemzői 2024-ben

Az egyszerűsített foglalkoztatás egy munkavégzési forma, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy könnyebben foglalkoztathassanak munkavállalókat rövid távú vagy idénymunkára. Az egyszerűsített foglalkoztatásban a munkaszerződés és a közterhek elszámolása egyszerűsített módon történik. Ez a forma különösen népszerű lehet turisztikai idénymunkákban vagy mezőgazdasági munkákban.

Ez a forma számos előnnyel jár mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára. Néhány jellemzője az egyszerűsített foglalkoztatásnak:

 • Jelentős adminisztrációs könnyebbségek
 • Alacsonyabb adóterhek és járulékok
 • Rugalmas munkaidő, időszakos foglalkoztatás
 • Kedvezőbb bérezési feltételek bizonyos munkakörökben

Ez az alkalmazási forma lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy dinamikusan reagáljanak a munkaerőpiac változásaira, és könnyebben alkalmazzanak munkavállalókat időszakos igényekre. A munkavállalók számára pedig lehetőséget nyújt a rugalmas munkaidő és a könnyebb munkakeresés.

A következő szekciókban részletesen bemutatjuk az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, a bérkalkulációt, a pótlékokat és juttatásokat, valamint az adózási és közterhek szabályait ebben az alkalmazási formában, hogy teljes képet kapj a 2024-ben érvényes jogszabályokról.

Minimum és maximum bérkalkuláció az egyszerűsített foglalkoztatásban 2024-ben

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében fontos tudni, hogyan kell számolni a minimális és maximális béreket. Ebben a szakaszban részletesen bemutatjuk a 2024-ben érvényes minimálbért és a törvényi előírásokat az egyszerűsített foglalkoztatásban.

2024-ben érvényes minimálbér és a törvényi előírások

A Magyarországon érvényes minimálbér minden évben változik, és fontos, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók tisztában legyenek vele. A minimálbér az a legalacsonyabb összeg, amit a munkáltatók fizetniük kellnek a munkavállalóknak. Ezen felül számos törvényi előírás is van a minimálbérrel kapcsolatban, amelyeket mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak betartaniuk kell.

A 2024-ben érvényes minimálbér függ a munkavállalói kategóriától, azaz attól, hogy milyen munkakört tölt be a foglalkoztatott személy. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2024-ben érvényes minimálbéreket különböző munkakörök esetén:

Munkakör 2024-ben érvényes minimálbér
Szakképzettséget nem igénylő munkakör 1304 Ft/óra
Szakképzettséget igénylő munkakör 1630 Ft/óra

A szakképzettséget nem igénylő és igénylő munkakörök differenciált bérminimuma

Az egyszerűsített foglalkoztatásban a szakképzettséget nem igénylő és igénylő munkaköröknek eltérő bérminimumokat határoztak meg. Ez azzal a céllal történik, hogy a szakképzettséget és tapasztalatot igénylő munkakörök magasabb bérezést kapjanak.

Fontos tudni, hogy a bérkalkuláció során a munkáltatóknak figyelembe kell venniük a munkavállalók munkakörét és a hozzájuk tartozó differenciált bérminimumot. Ez az egyik tényező, amely befolyásolhatja a minimális és maximális béreket az egyszerűsített foglalkoztatásban.

Órabér és napi bér számításának szempontjai

A bérkalkuláció során az órabér és napi bér számítása is fontos szempont. Az órabér a munkavállaló egy órára jutó keresetét jelenti, míg a napi bér az egy napra vonatkozó keresetet mutatja.

Az órabér és napi bér számításakor figyelembe kell venni a minimálbér és a munkaidő hosszát. Például, ha az órabér 1630 Ft, és a munkaidő 8 óra, akkor a napi bér 1630 Ft * 8 óra = 13040 Ft lesz.

Fontos, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók tisztában legyenek ezekkel a számításokkal, hogy pontosan meghatározhassák a keresetüket.

Pótlékok és juttatások az egyszerűsített foglalkoztatás keretében

Az egyszerűsített foglalkoztatás során a munkavállalók jogosultak különféle pótlékokra és juttatásokra. Ezek a pótlékok és juttatások a munkavégzés jellegétől és időpontjától függően vehetők igénybe a foglalkoztatás során. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes pótlékok és juttatások számítási módját:

Éjszakai munka pótlékának kiszámítása

Az éjszakai munkavégzés során jár egy külön pótlék a munkavállalónak. Az éjszakai pótlék kiszámítása az alapbéren alapul, és általában a munkavégzés időtartamának és a vasárnapi munkavégzés melletti éjszakai órákra vonatkozó jogszabályok szerint történik. Az éjszakai pótlék összegét meghatározzák a munkavállalókra vonatkozó kollektív szerződések és törvények, de ez általában plusz 15%.

Túlóra és vasárnapi munkavégzés kompenzációja

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a rendes munkaidőn túli munka és a vasárnapi munkavégzés külön 50% plusz kompenzációt igényelhet. A túlórákra és vasárnapi munkavégzésre járó pótlékok kiszámítása a megszabott arányok szerint történik.

Ünnepi munkavégzés esetén járó pótlékok

Az ünnepi munkavégzés során plusz 100% a fizetendő pótlék. Az ünnepi munkavégzésre járó pótlék általában a rendes munkaidőn felüli óradíj vagy a beosztáson belüli különleges juttatások formájában kapható.

Adózás és közterhek szabályai az egyszerűsített foglalkoztatás esetében

Az egyszerűsített foglalkoztatás során fontos figyelembe venni az adózási és közterhek szabályait. Az adózás és közterhek szabályai határozzák meg, hogy milyen adók és járulékok terhelik a munkáltatót és a munkavállalót ebben a foglalkoztatási formában. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetében az adózás és közterhek könnyűszerrel és egyszerűen elszámolhatók.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2023. december 1-jétől a minimálbérhez kötöttek, így a munkáltatónak:

 • alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 %-a, tehát 2700, – Ft/fő/nap,
 • mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 %-a, tehát 1300, – Ft/fő/nap,
 • filmipari statiszta esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 3 %-a, tehát 8000, – Ft/fő/nap

közterhet kell a ’08-as bevallásban bevallania és megfizetnie az alkalmazás hónapját követő hó 12-ig.

Az adózás és közterhek szabályai az egyszerűsített foglalkoztatásban az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket határozzák meg. Ez magában foglalhatja a munkáltató által fizetendő munkáltatói járulékokat és adókat, valamint a munkavállaló által fizetendő munkavállalói járulékokat és adókat is.

Ezek a szabályok lehetővé teszik az egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevő felek számára, hogy átlátható és könnyen követhető adózási és járulékfizetési rendszert alkalmazzanak. Az adózás és közterhek szabályai biztosítják a jogszabályok betartását és az adófizetést az egyszerűsített foglalkoztatás esetében.

Az alábbi ábra részletesen bemutatja az adózás és közterhek szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásban:

Adózás és közterhek szabályai az egyszerűsített foglalkoztatásban
A munkáltató által fizetendő munkáltatói járulékok és adók
A munkavállaló által fizetendő munkavállalói járulékok és adók

Az adózás és közterhek szabályait betartva az egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevő felek biztosíthatják a jogszabályoknak való megfelelést és csökkenthetik az adózási kockázatokat. Fontos azonban, hogy a konkrét szabályokat mindig ellenőrizzük és betartsuk a teljes jogi és adózási megfelelés érdekében.

Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentési kötelezettsége 2024-ben

Az egyszerűsített foglalkoztatás során a munkáltatónak be kell jelentenie a foglalkoztatást az illetékes hatóságnál. A bejelentési kötelezettség a jogszabályok értelmében 2024-ben is érvényes.

Bejelentési módszerek és határidők ismertetése

Megkönnyítették az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését azzal, hogy az elektronikus út előtt is lehetőség volt a közös megegyezéssel történő írásbeli bejelentésre. Az elsősorban elektronikus bejelentést követően már nincs lehetőség a hagyományosan papír alapon történő bejelentésre.

A bejelentés határidőit az illetékes hatóság előírásai határozzák meg. A foglalkoztatás megkezdése előtt a bejelentést szükséges megtenni, és a jogszabályok által meghatározott határidőt be kell tartani. Fontos, hogy a bejelentési kötelezettség teljesítését időben elvégezzük.

Bejelentési folyamat lépései és a szükséges dokumentumok

A bejelentési folyamat során bizonyos lépéseket meg kell tennünk. Először is, meg kell határozni a munkaszerződés részleteit, beleértve a munkavégzés módját, a szerződés időtartamát és a munkabért. Ezeket a részleteket rögzíteni kell a munkaszerződésben.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban a bér megállapításakor a minimálbérre és a törvényben meghatározott egyéb tényezőkre figyelni kell. Ezen túlmenően, a munkavégzés időtartama és a munkaszüneti napok figyelembevétele szintén fontos a bejelentési folyamat során.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez szükségünk lesz a munkaszerződésre, a bérbeküldői nyilatkozatra és a szükséges nyilatkozatokra. A pontos dokumentumok listáját az illetékes hatóság honlapján találhatjuk meg.

A bejelentési kötelezettségnek időben eleget tenni nagyon fontos az egyszerűsített foglalkoztatásban. A bejelentési módszerek, határidők és szükséges dokumentumok ismertetése segít abban, hogy pontosan tudjuk, hogyan kell eljárni és milyen dokumentumokat kell biztosítani.

A EFO bejelentési lehetőségei a hatóság felé

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének feltétele a munkáltató ügyfélkapus regisztrációjának megléte. A bejelentés történhet:

Különösen fontos, hogy hincs lehetőség személyesen, papíron vagy postai úton az EFO  bejelentésre.

Az alkalmi munkavállalók létszámkerete az egyes munkáltatóknál

​Az alkalmi munkának a fenti időkeret mellett létszámkerete is van, mégpedig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) szerint az egy naptári napra meghatározott foglalkoztatható személyek létszáma:

 • főállású munkavállalót nem foglalkoztató munkáltató esetén 1 fő,
 • 1 – 5 főt foglalkoztató munkáltató esetén 2 fő,
 • 6 – 20 főt foglalkoztató munkáltató esetén 4 fő,
 • 20 főnél több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig az adott létszám 20 %-a.

Munkáltatói és munkavállalói jogok és kötelezettségek

Az egyszerűsített foglalkoztatás során mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak jogokkal és kötelezettségekkel kell szembenézniük. Mindkét félnek tájékozódnia kell az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos fontos szabályokról és feladatokról. A munkáltatói és munkavállalói jogok és kötelezettségek biztosítják a megfelelő munkakörülményeket és a jogi védelmet mindkét fél számára.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban a munkáltatóknak a következő jogokkal és kötelezettségekkel kell tisztában lenniük:

 • Előírások betartása: A munkáltatóknak be kell tartaniuk az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos törvényi előírásokat és szabályokat.
 • Munkaszerződés kötése: A munkáltatónak kötelessége egyítményeztetni a munkavállalót, miközben megállapodnak a munkavégzés feltételeiről és díjazásról.
 • Jogosultságok biztosítása: A munkáltatók felelősek az egészségbiztosítási és társadalombiztosítási jogosultságok biztosításáért a munkavállalók számára.

A munkavállalók szintén rendelkeznek bizonyos jogokkal és kötelezettségekkel az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban:

 • Munkakörülmények: A munkavállalóknak joguk van megfelelő munkakörülményekhez, biztonságos munkahelyhez.
 • Megfelelő díjazás: A munkavállalóknak joguk van a megfelelő bérszintre és juttatásokra az egyszerűsített foglalkoztatásban.
 • Munkaügyi védelem: A munkavállalók jogosultak a munkaügyi jogi védelemre és a munkáltatói szabályok betartására.

Egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazása speciális foglalkoztatási formákban

Az egyszerűsített foglalkoztatás rugalmas munkavégzési forma, amely alkalmazható különböző speciális foglalkoztatási formákban is. Két ilyen speciális foglalkoztatási forma, a turisztikai munka és mezőgazdasági munka, különösen kedvelt lehet az egyszerűsített foglalkoztatásban. Ez a forma lehetőséget nyújt a munkáltatóknak arra, hogy könnyedén foglalkoztathassanak munkavállalókat rövid távú vagy idénymunkára, amelyek tipikusan a turisztikai vagy mezőgazdasági szezonban jellemzőek.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai ebben a szektorban is érvényesülnek, de az eltérő munkakörök és jellegzetességek miatt néhány specifikus szabályt is figyelembe kell venni. A turisztikai munka esetén például a munkavállalók szezonális jellegű foglalkoztatása jellemző, ami kihat az alkalmazott követelményekre és jogokra. A mezőgazdasági munka esetén pedig speciális ügyviteli és munkavédelmi szabályokra kell odafigyelni.

A filmipari statiszták foglalkoztatása is speciális munkaterület, ahol az egyszerűsített foglalkoztatás is alkalmazható. A filmipari statiszták olyan emberek, akik a filmek háttérben vagy tömegjelenetekben szerepelnek. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül a filmipari statiszták is könnyedén alkalmazhatók, és élvezhetik a rugalmas foglalkoztatás előnyeit.

Turisztikai munka Mezőgazdasági munka Filmipari statiszta
– Idényjellegű munkavégzés
– Rugalmas munkaidő beosztás
– Szabadság kiadása a szezonon kívül
– Turisztikai bónuszok és előnyök
– Szezonális munkavégzés
– Fizikai munka jellege
– Munkavédelmi előírások betartása
– Kiemelt órabér és pótlékok
– Alkalmi munkavégzés
– Rugalmas munkaidő beosztás
– Jelmez és smink biztosítása
– Különleges munkakörnyezet

A speciális foglalkoztatási formákban történő egyszerűsített foglalkoztatás során továbbá figyelembe kell venni a közigazgatási díjakat. A közigazgatási díjakat a munkáltatók fizetik az egyszerűsített foglalkoztatás adminisztrációs céljaira. Ez a díj mértéke és gyakorisága a foglalkoztatott munkavállalók számától és időtartamtól függ.

Dokumentumok és elektronikus eszközök használata az egyszerűsített foglalkoztatásban

Az egyszerűsített foglalkoztatás során számos dokumentumot kell kezelni és elektronikus eszközöket kell használni. A modern technológia lehetővé teszi, hogy az egyszerűsített foglalkoztatást könnyen és hatékonyan kezeljük. Ahhoz, hogy a folyamat gördülékenyen működjön, fontos, hogy megkedveljük az online és mobilapplikációval történő bejelentési lehetőségeket. Így gyorsan és egyszerűen tudjuk kezelni a munkavállalók adatait és a szükséges dokumentumokat.

Online és mobilapplikációval történő bejelentési lehetőségek

Az online és mobilapplikációval történő bejelentési lehetőségek segítségével könnyedén rögzíthetjük a munkavállalók adatait és a foglalkoztatási időtartamot.

Az egyszerűsített foglalkoztatást be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a munkavégzés megkezdése előtt, legkésőbb a munkavégzés kezdőnapján délelőtt 9 óráig:

Ezek az alkalmazások stabil internetkapcsolattal könnyen elérhetőek, és lehetővé teszik a gyors és hatékony adminisztrációt. Az online bejelentési lehetőségek segítségével időt és munkát takaríthatunk meg a hagyományos, papíralapú adminisztrációhoz képest.

A munkaszerződés minta és bérfizetési jegyzék jelentősége

Az egyszerűsített foglalkoztatásban kiemelkedően fontos a munkaszerződés mintájának és a bérfizetési jegyzéknek a használata. A munkaszerződés minden fontos információt tartalmaz a foglalkoztatott személyről, mint például a név, az adószám és a munkaidő. A bérfizetési jegyzékben rögzíthetjük a kapott munkadíjakat és juttatásokat.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban a dokumentumok és elektronikus eszközök hatékonyan segítik a munka folyamatosságát és a jogszabályok betartását. Az online és mobilapplikációknak köszönhetően könnyebbé válik a munkavállalók bejelentése és az adminisztráció. A munkaszerződés mintájának és a bérfizetési jegyzéknek pedig fontos szerepe van a szükséges adatok rögzítésében és az átlátható bérfizetés biztosításában.

GYIK

K: Milyen szabályok érvényesek az egyszerűsített foglalkoztatásra 2024-ben Magyarországon?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai és gyakorlata változatos lehet a különböző országokban és időszakokban. A cikk bemutatja az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat és jogszabályokat, amelyek érvényesek Magyarországon 2024-ben.

K: Mik az egyszerűsített foglalkoztatás meghatározása és jellemzői 2024-ben?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatás egy munkavégzési forma, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy könnyebben foglalkoztathassanak munkavállalókat rövid távú vagy idénymunkára. A cikk részletesen bemutatja az egyszerűsített foglalkoztatást és annak jellemzőit 2024-ben Magyarországon.

K: Hogyan kell számolni a minimális és maximális béreket az egyszerűsített foglalkoztatásban 2024-ben?

V: A 2024-ben érvényes minimálbér és a törvényi előírásokat részletesen bemutatjuk az egyszerűsített foglalkoztatásban. Emellett kitérünk a szakképzettséget nem igénylő és igénylő munkakörök differenciált bérminimumára, valamint az órabér és napi bér számításának szempontjaira.

K: Milyen pótlékok és juttatások járnak az egyszerűsített foglalkoztatásban?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó munkavállalók jogosultak különféle pótlékokra és juttatásokra, mint például az éjszakai munka pótléka, a túlóra és vasárnapi munkavégzés kompenzációja, valamint az ünnepi munkavégzés esetén járó pótlékok. Részletesen bemutatjuk ezeket az eseteket és a pótlékok kiszámítását.

K: Milyenek az adózás és közterhek szabályai az egyszerűsített foglalkoztatás esetében?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatás során fontos figyelembe venni az adózási és közterhek szabályait. A cikk részletesen bemutatja az adózás és közterhek szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásban.

K: Milyen bejelentési kötelezettségek vannak az egyszerűsített foglalkoztatás esetében 2024-ben?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatás során a munkáltatónak be kell jelentenie a foglalkoztatást az illetékes hatóságnál. A cikk részletesen bemutatja az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentési kötelezettségét 2024-ben, beleértve a bejelentési módszereket, határidőket és szükséges dokumentumokat.

K: Milyen jogok és kötelezettségek vannak az egyszerűsített foglalkoztatásban a munkáltatók és munkavállalók számára?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatás során mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak jogokkal és kötelezettségekkel kell szembenézniük. A cikk részletesen bemutatja a munkáltatói és munkavállalói jogokat és kötelezettségeket az egyszerűsített foglalkoztatásban.

K: Milyenek az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazásának szabályai speciális foglalkoztatási formákban?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazható különféle speciális foglalkoztatási formákban is, mint például a turisztikai és mezőgazdasági idénymunka vagy a filmipari statiszta munkavégzése. A cikk részletesen bemutatja ezeknek a foglalkoztatási formáknak az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályait.

K: Milyen dokumentumokat és elektronikus eszközöket kell használni az egyszerűsített foglalkoztatásban?

V: Az egyszerűsített foglalkoztatás során számos dokumentumot kell kezelni és elektronikus eszközöket kell használni. A cikk bemutatja az egyszerűsített foglalkoztatásban használt dokumentumokat és elektronikus eszközöket, beleértve az online és mobilapplikációval történő bejelentési lehetőségeket, valamint a munkaszerződés minta és bérfizetési jegyzék jelentőségét.

Új VOLÁN és MÁV tarifarendszer – Teljes Útmutató

Vajon tudtad, hogy az új VOLÁN és MÁV tarifarendszer jelentős változásokat hozott a közlekedési...

Albérlet adózás szabályai 2024-ben

Megdöbbentő tény: 2024-ben több mint 2 millió magyar állampolgár érintett lesz az albérlet...

Gépjárműadó 2024 – Útmutató és Változások

Meglepő statisztika: A gépjárműadóval kapcsolatos változások 2024-ben hatalmas hatással lesznek...

Cégautó adózás 2024 – Tudnivalók

Tudtad, hogy a cégautó adózás 2024 Magyarországon komoly hatással lehet vállalkozásodra? A...

Adó 1 százalék felajánlás 2024 – Útmutató

Már ismerős a fogalom: adó 1% felajánlás. De mit gondolsz, ismered az újdonságokat az adózás terén...

Az EFO bejelentő mobilalkalmazás használata lépésről-lépésre (videóval)

TartalomjegyzékAlkalmi munkavállaló bejelentéséhez használható mobil alkalmazásBevezetés az EFO...

Elektronikus ÁFA rendszer – Elindult az adóhatóság (NAV) új fejlesztése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elektronikus ÁFA rendszert fejlesztett ki, melynek...

Elektronikus Áfa Rendszer – Útmutató

Az elektronikus áfa rendszer (eÁFA) a NAV szerint a modern adózás új korszakát hozza el...

eÁFA rendszer: Tudja meg, hogyan működik!

Az eÁFA rendszer egy újítás az adózási gyakorlatban, amely lehetővé teszi az adózók számára az...

Vármegye és az Országbérlet Elszámolása – A Teljes Útmutató

A vármegye és az országbérlet elszámolása fontos téma a munkaviszonyban dolgozók számára. Az új...