+36 (30) 865 5190 hello@avetax.hu
Mit tart nyílván a NAV az adószámla egyenlegünkön?
máj 23, 2020

Mi az adószámla?

Valamilyen folyószámlája, bankszámlája szinte mindenkinek van. Ezek átutalásokat, megtakarításokat és egyéb pénzügyi műveleteket tartanak nyilván és tükrözik az ezek alapján vezetett elszámolást, egyenleget. 

Hasonló számlaszerű elszámolás a NAV által vezetett adószámla is, azzal az eltéréssel, hogy azon nemcsak az egyes befizetések, kiutalások, átvezetések, hanem a kötelezettségek, visszaigénylések, egyes támogatásigények is megjelennek. A nyilvántartás ezeknek a tételeknek részletes, illetve egyenlegszintű kimutatására szolgál.

Kinek van adószámlája a NAV-nál?

Ha van adóazonosító jele, vagy adószáma és adott már be bevallást a NAV-hoz, esetleg illetéket kellett fizetnie vagy teljesített már befizetést, akkor biztos lehet benne, hogy Ön is rendelkezik a NAV-nál adószámlával.

A NAV mindenkinek adószámlát vezet, aki

 • adóköteles tevékenységet végez,
 • adóköteles jövedelemmel rendelkezik,
 • költségvetési támogatást igényel, vagy
 • akinek vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos kötelezettsége van.

Az adószámla az adóazonosító jel, illetve az adószám kiállításával egyidőben jön létre, azt azonban csak az első tétel nyitja meg, tehát amikor az adózó bevallást nyújt be, vagy valamilyen befizetést teljesít, illetve a NAV valamilyen kötelezettséget állapít meg számára.

Az adószámlát a NAV csak akkor zárja le, ha már ilyen tételek nem keletkezhetnek, például, mert az ügyfél elhunyt, vagy a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnt.

Lényegében a NAV-nál nyilvántartásba vett valamennyi személy, jogi személy, gazdasági társaság rendelkezik adószámlával

Mit tart nyilván a NAV az adószámlákon?

A NAV az adószámlán tartja nyilván az adókötelezettségeket, beleértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket is, a költségvetési támogatási igényt és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket és kiutalásokat, átvezetéseket. Ezek ügyfelenként és ezen belül adónként (közteher-nemenként), költségvetési támogatásonként elkülönítve szerepelnek. 

Fontos, hogy az adószámlán szerepeljen minden olyan adat, amiből megállapítható, hogy 

 • milyen formában, milyen gyakorisággal nyújtott be bevallást az adózó, 
 • a bevallások alapján mennyi adót kell vagy kellett fizetni, 
 • a kötelezettségeket mikor és milyen összegben kell vagy kellett teljesíteni,
 • az egyes kötelezettségeket mikor, hogyan, milyen mértékben és határidőben teljesítette az adózó.

Nem jelennek meg az adószámlán azonban azok a kötelezettségek, amelyek a NAV-hoz kizárólag végrehajtás céljából kerültek. Ilyenek többek között az adók módjára behajtandó köztartozások, vagy a külföldi megkeresés alapján nyilvántartott, adóként kezelendő kötelezettségek, például a külföldi adótartozás, a külföldi járulék is. Ezeket valamely más szerv, illetve hatóság a saját „alapnyilvántartásában” már szerepelteti. Így a NAV nem az adószámlán, hanem attól elkülönítve, a végrehajtási nyilvántartásban követi nyomon ezeknek a végrehajtását, a tartozás alakulását, megtérülését.

Hogyan tájékozódhat adószámlájáról?

Az adószámláról többféleképpen lehet tájékozódni:

 • személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain; 
Az adószámlát vezető, illetékes igazgatóság ügyfélszolgálati és levelezési címe a www.nav.gov.hu internetes oldal ügyfélszolgálatok menüpontjában is megtalálható.
 • írásban, az adószámlát vezető, illetékes igazgatóságtól;
 • elektronikusan, a NAV elektronikus ügyintézési felületén, az eBEV portálon;
Ügyfélkapus azonosítás után indítható az eBEV szolgáltatás és a lekérdezés: BELÉPÉS
 • telefonon, az ÜCC-n keresztül.
Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC)Magyarországról: 06 (80) 20-21-22külföldről: +36 (1) 441-9600Hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00 óráig, pénteken 8:30-tól 13:30-ig.Használata regisztráció (a TEL adatlap kitöltése és beküldése) után, ügyfélazonosító számmal lehetséges.

Egyes adózókat a NAV hivatalból is értesíti az adószámlájuk állapotáról. Ha tehát Ön is kapott a NAV-tól adószámla-kivonatot, akkor az alapján is tájékozódhat aktuális tartozásiról, vagy többletéről. 

Miért és mikor kérdezze le?

Az adószámla alakulását és a lekönyvelt tételeket érdemes folyamatosan nyomon követni. Ebben nyújt segítséget az adószámla elektronikus lekérdezése. Kifejezetten célszerű a bevallások benyújtása után ellenőrizni, hogy az adatokat a NAV rendben lekönyvelte-e, illetve az egyes befizetések után ellenőrizni, hogy azok megjelentek-e az adószámlán. Hasznos lehet továbbá ellenőrizni az egyenleget egyes eljárások, igénylések (például adóigazolás kérése) előtt, mert a rendezetlen tételeket célszerű még az eljárás előtt befizetni. 

Mi az a kivonat?

Az adószámla-kivonat egy kimutatás a NAV által nyilvántartott adószámla-adatokból.

A kivonat részletesen tartalmazza a legfontosabb információkat, amelyek segítségével mindenki a saját nyilvántartásában szereplő adatokat összevetheti a NAV nyilvántartásában lévő tételekkel. Így többek között adónként láthatja rajta az esetleges tartozásait, a visszajáró összegeket, többletet, tehát az egyenlegeit és azt, hogy azok miből (például bevallásokból, befizetésből) keletkeztek.

Mi az a pótlékértesítő?

A NAV a kötelezettségek késedelmes megfizetését, vagy annak elmaradását késedelmi pótlékkal szankcionálja. A pótlékértesítő a megelőző év késedelmei után, nettó módon felszámított pótlék részletes és tételes levezetése.

Az értesítő alapján, mindenki nyomon követheti, hogy a NAV az esetleges pótlékát milyen tartozásokra számította fel, és tájékozódhat arról is, hogy azt mikor és milyen számlára kell megfizetnie.

Miért küld a NAV kivonatot, illetve pótlékértesítőt?

A NAV számára jogszabály írja elő az adószámla-kivonatok és a pótlékértesítők évenkénti kiküldését. Az értesítések kiküldésének célja többrétű. Ezzel a NAV egyrészt tájékoztatást ad arról, hogy az adott időszakban milyen tételeket könyvelt az adószámlákon, illetve a késedelmes befizetéseket, vagy azok elmaradását milyen összegű pótlékkal sújtotta.

A tájékoztatás egyúttal egyeztetési lehetőséget is biztosít. Ha valaki kivonatot kap, és az alapján eltérést tapasztal a saját és a hivatal nyilvántartása között, és a saját nyilvántartását ítéli helyesnek, akkor intézkedhet a szükséges korrekcióról. 

Kik kapnak értesítést?

Ha valaki még sohasem találkozott kivonattal, vagy pótlékértesítővel annak az lehet az oka, hogy határidőben és megfelelő összegben fizeti meg adókötelezettségeit és ezért rendezett az adószámlája. A jogszabályi előírás alapján ugyanis nem mindenki kap értesítést. 

Évente, október 31-ig kizárólag az várhatja az adószámla-kivonatát, illetve a pótlékértesítőjét, akinek az adószámlája legalább 5 000 forint tartozást vagy túlfizetést mutat, illetve a megelőző évben késedelmesen, vagy nem teljesített valamilyen fizetési kötelezettséget, így 5 000 forintot elérő pótléka keletkezett. Nem kapnak nyomtatott, postán küldött értesítést azonban azok, akik elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek (például gazdálkodók), vagy nem tettek tiltónyilatkozatot, és rendelkeznek hivatalos elektronikus elérhetőséggel (Cégkapuval/KÜNY tárhellyel). Őket a NAV az értesítési feltételek fennállásáról elektronikusan tájékoztatja.

Nem ért egyet a közöltekkel?

Előfordulhat, hogy eltérés van az elektronikusan lekérdezett, vagy a kivonat formájában megkapott adószámla-adatok és a saját nyilvántartás között. Ha a saját nyilvántartás helyes, akkor intézkedni kell az adószámla rendezéséről. 
Észrevételt illetékmentesen lehet tenni, személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikusan is.

Mikor tegyen észrevételt?

Előfordulhat, hogy eltérés van az elektronikusan lekérdezett, vagy a kivonat formájában megkapott adószámla-adatok és a saját nyilvántartás között. Ha a saját nyilvántartás helyes, akkor intézkedni kell az adószámla rendezéséről. 
A rendezés az eltérés jellegétől függ. Lehetséges, hogy a bevallásban a ténylegestől eltérő kötelezettséget vallott be valaki. Ilyen esetben a hibás bevallás által eredményezett eltérés csak önellenőrzéssel korrigálható. Ha viszont a korrekcióra a NAV hivatott (például az igazolhatóan teljesített befizetés nincs könyvelve az adószámlán), akkor az érintett adónem és az eltérés részletes megjelölésével célszerű az adószámla-kivonatra észrevételt tenni. Az észrevételt alátámasztó dokumentumokat (például a befizetését igazoló csekket, vagy az átutalásról terhelési értesítőt) mindenképpen be kell mutatni a NAV-nál, vagy azok másolatát csatolni kell. Az észrevétel illetékmentes, személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikusan is előterjeszthető.

Forrás: nav.gov.hu

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Pin It on Pinterest

Share This