+36 (30) 865 5190 hello@avetax.hu
További kisvállalkozások kapnak segítséget a kormánytól
ápr 28, 2020

Újabb gazdaságvédő intézkedések a koronavírus miatt

A koronavírus okozta gazdasági nehézségekre a kormány folyamatosan reagál, ezért ez a cikk folyamatosan frissül, attól függően, mikor és milyen rendeleteket hoznak meg a gazdasági szereplőknek.

Dátum: 2020. április 27.

EMELKEDETT AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS LEHETSÉGES IDŐTARTAMA

A 2020. április 17-től hatályos jogszabály alapján 2020. december 31-ig alkalmi és idénymunkára hosszabb időtartamban alkalmazható a munkavállaló

 • a növénytermesztési,
 • erdőgazdálkodási,
 • állattenyésztési,
 • halászati,
 • vadászati

ágazatokban.

Mindez azt jelenti, hogy az alkalmi munka időtartama egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 20 naptári nap, a mezőgazdasági idénymunka éves időtartama legfeljebb 180 nap lehet.

Ha a munkáltató és a munkavállaló több alkalommal létesít munkaviszonyt idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára, akkor ezeknek a munkaviszonyoknak az együttes időtartama a naptári évben nem haladhatja meg a 180 napot.

Dátum: 2020. április 27.

CSÖKKEN A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ MÉRTÉKE

A szociális hozzájárulási adó szabályai több ponton változnak.

1. 2020. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken.

2. A szociális hozzájárulási adó mértékének változása érinti a kifizetői közteher mellett adható juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót is.

A 2020. április 22-től 2020. június 30-ig a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt béren kívüli juttatás összege után a kifizetőnek nem kell megfizetnie a 17,5 százalék szociális hozzájárulási adót.

2020. július 1-től a kifizetőnek a béren kívüli juttatások értéke, az egyes meghatározott juttatások értékének 1,18-szorosa, és   a kamatkedvezmény 1,18-szorosa után 15,5 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

 

3. 2020. július 1-től csökken a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás mértéke. A kifizetőnek az ekhoalap összege után 15,5 százalék ekhot kell fizetni.

 

4. A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt változik az összevont adóalap megállapításánál alkalmazandó 85 százalékos szabály.
Ha az összevont adóalapba tartozó jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére – kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették  –, akkor 2020. július 1-jétől a  megállapított jövedelem 87 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

 

5. A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése érinti a főállású kisadózókat is, változik az ellátási alapjuk.
2020. július 1-jétől azoknál a főállású kisadózóknál, akik után havi 50 000 forint tételes adót fizetnek, a társadalombiztosítási és álláskeresési ellátások számításának alapja havi 98 100 forintról 102 000 forintra emelkedik. Azoknál a főállású kisadózóknál pedig, akik után havi 75 000 forint tételes adót fizetnek, ezeknek az ellátásoknak a számítási alapja havi 164 000 forintról 170 000 forintra emelkedik.

Dátum: 2020. árpilis 11.


ÚJABB VESZÉLYEZTETETT TEVÉKENYSÉGEKRE TERJEDNEK KI A KEDVEZŐ SZABÁLYOK

Április 11-től bővül a veszélyeztetett ágazatok köre. Az adózási könnyítéseket az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozások már márciusra is alkalmazhatják:

 • növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), ha a tevékenységet végző dísznövénytermesztő a dísznövénytermesztést forgalomba hozatal céljából végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet;
 • egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19), ha a tevékenységet végző adózónak 2020. március 24-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott;
 • egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29), ha a tevékenységet végző adózónak 2020. március 24-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is – termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott,
 • dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22);
 • dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76), ha a tevékenységet végző e tevékenységek közül kizárólag dísznövény-kiskereskedelemmel foglalkozik;
 • vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), ha a tevékenységet végző alkalmazásában áll a vadászati hatóság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara által nyilvántartásba vett hivatásos vadász;
 • desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), ha a tevékenységet végző által gyártott ital törkölypárlat, törköly, vagy gyümölcspárlat;
 • szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02);
 • sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05), ha a gyártókisüzemi sörfőzde (évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktár);
 • szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

 

Dátum: 2020. március 24.

További gazdaságvédő intézkedéseket jelentett be hétfőn délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban.

Ezek részeként többek közt újabb katás kisvállalkozók kapnak járulékfizetési kedvezményeket, a veszélyhelyzet idejére felfüggesztik az adóvégrehajtásokat, az adótartozásokat pedig a veszélyhelyzet után kell teljesíteni.

 

Hétfőn éjjel meg is jelent 5 kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amiben többek között ezekről van szó:

1. 

A NAV és a végrehajtó általi végrehajtás cselekmények szünetelnek a veszélyhelyzet végéig (+15 nap), de a végrehajtó tájékoztatást küld a részletfizetésről. Gyermek elhelyezés végrehajtása is szünetel, kivéve a láthatást. A rendbírság kiszabása járványügyi ok esetén tilos.

2. 

A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, ha az ellátás március 24-én fennáll.

3. 

A GYED, a GYES, a GYET a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az  ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. Más támogatás ekkor nem vehető igénybe (Vagyis, ha gyermek született GYES-ből, akkor marad a GYES).

4. 

Megszűnik a nagyszülői GYED vagy GYET, ha a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője visszavonja a nyilatkozatát arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével, de a nyilatkozat fenntartása esetén nem fogják vizsgálni, hogy a nagyszülő vigyáz-e a gyerekre.


5. 

Az érintős kártyás fizetés értékhatára 15.000 Ft-ra nő.

 

6. 

Nem kell a negyedéves és az éves bevallásában a 2020.01.01 – 2020.02.29 közötti időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani és bevallani.

 

7. 

2020.03.01 – 2020.06.30 között kizárólag a munkavállaló, az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után felmerült alap után nem kell fizetni

 – Szociális hozzájárulást
– Nyugdíjjárulékot
– Egészségbiztosítási járulékot (a 4%-os részt 7710 Ft felett),
– Szakképzési hozzájárulást
– Rehabilitációs hozzájárulási előleget
– KIVA-t 

8.  

Az alábbi tényleges főtevékenységűek esetén (zárójelben a TEÁOR):
a) taxis személyszállítás (49.32),
b) szálláshely-szolgáltatás (55),
c) vendéglátás (56),
d) alkotó-, művészeti, sz. tevékenység (90),
e) sport-, sz., szabadidős tevékenység (93),
f) szerencsejáték, fogadás (92),
g) film, video, TV műsor (59),
h) konferencia, ker. bemutató szerv. (82.30),
i) napilapkiadás (58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány (58.14) és
k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (60).

A rehabilitációs hozzájárulás mértékét annak kétharmadáig kell a fenti körre megállapítani.

 

9.

A 2020 februárjában már katás az alábbi tevékenységi kör esetén nem fizeti meg a katát:


1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)


10. 

A 2020.03.01 előtt esedékes katára 10 havi részletfizetés jár. A februári katára, ami március 12-én lett esedékes – ezek szerint – nem jár részletfizetés. A február 25-vel esedékessé vált 40% kata esetében viszont akkor is jár a részletfizetés, ha az már megfizetett (így visszaigénylés keletkezhet).

 

Forrás:

www.nav.gov.hu

Magyar Közlöny,

Vállalkozás Okosan, 

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Pin It on Pinterest

Share This